Hart voor coaching

 Over mij

Ik ben Marianne Rikken en ik ben 50 jaar jong! Gelukkig getrouwd en trotse moeder van een zoon en een dochter. Van nature ben ik een open, eerlijk en leergierig persoon. 

Na 25 jaar als administratief medewerkster werkzaam te zijn geweest was ik aan een nieuwe uitdaging toe. In 2016 kreeg ik het beroep 'coach' in mijn vizier. Nadat ik voldoende informatie had gevonden en mijn enthousiasme voor dit beroep overduidelijk was, ben ik de uitdaging aangegaan. In september 2016 ben ik de Basisopleiding Coaching bij een gedegen opleidingsinstituut gestart. Dit hield in dat ik wekelijks klassikale lessen ging volgen, discipline moest opbrengen voor mijn zelfstudie en dat ik examens moest maken. Best een uitdaging na zoveel jaar niet meer in de schoolbanken te hebben gezeten. Vol verwondering en interesse heb ik alle lesstof als een spons opgezogen en wat heb ik genoten! Ik heb een mooie persoonlijke ontwikkeling doorgemaakt.

De Basisopleiding Coaching heeft mij dermate veel zelfvertrouwen en motivatie gegeven om mijn coachcompetenties professioneel in te zetten. Sinds september 2017 ben ik eigenaar van coachingspraktijk ‘Marianne’. Als life coach moet je stevig in je schoenen staan. Ik kan goed met druk omgaan, het overzicht behouden en raak niet snel van de wijs. In de voorbereiding van een traject ga ik precies en met oog voor detail te werk. Bij de uitvoering van een traject sta ik graag dichtbij de coachee, communiceer ik duidelijk en toon ik leiderschap. Mijn intrinsieke motivatie zorgt ervoor dat een traject altijd tot een goed einde wordt gebracht.

Voor mij als coach is een goede voorbereiding op een coachingsgesprek essentieel. Ik bereid me voor door mijn hoofd leeg te maken en mezelf voor jou open te stellen. Ik richt me volledig op jou en jij bepaald wat er besproken wordt. Verschillende malen vraag ik aan je of dat we op de goede weg zijn en 10 minuten voor het einde check ik dit nogmaals. Mijn ervaring is dat de stiltes, de momenten zijn waarop het meeste gebeurt. Dit zijn voor mij de mooiste momenten omdat ik in de meeste gevallen weet dat mijn coachee bewustwording ervaart. De competentie actief luisteren en coaching zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ik luister, vat samen en vraag door tijdens een coachingsgesprek. Tegelijkertijd exploreer ik je emoties en je lichaamshouding. Bovenstaande competenties zijn van groot belang zijn en ik ben ervan overtuigd dat ik deze goed ontwikkeld heb.

Als coach is het zaak dat je jezelf blijft uitdagen en ontwikkelen. Vandaar dat ik, eind 2017, bij een gerenommeerde praktijk een Sociale Vaardigheid Training gevolgd heb. Dit was een intensieve training die in groepsverband gegeven werd. Hierin kwamen het tonen van assertiviteit, je persoonlijke uitstraling en het geven/ontvangen van feedback uitgebreid aan bod. Deze uitgebreide vaardigheden zal ik, indien nodig, ook in mijn praktijk toepassen.

Oprechte interesse en belangstelling tonen voor de medemens hebben er voor gezorgd dat ik een aantal jaren als vrijwilliger gezinsondersteuning bij SWL werkzaam geweest ben. Het doel is om de hulpvraag van de mensen te signaleren, inventariseren en te realiseren. Ik ondersteunde gezinnen zo dat er nieuwe wegen werden ingeslagen en er praktische oplossingen kwamen. Ik draag dit project een warm hart toe. 

In April 2019 heb ik de opleiding HBO Psychologie en Coaching afgerond. Deze opleiding heeft mij nog meer diepgang gegeven op het gebied van persoonlijkheidsontwikkeling en over de verschillende persoonlijkheidstypen. Daarnaast zijn zelfredzaamheid en zelfacceptatie nog verder in beeld gekomen. Door mijn intrinsieke motivatie en door te reflecteren op mijn coach competenties heb ik mijzelf op professioneel vlak doorontwikkeld. Mijn directieve coachstijl is erop gericht om zo concreet mogelijk aan de slag te gaan met jouw gewenste doelen. Deze sturende houding zorgt voor een duidelijk behandelingspatroon en oogt op een snel en zichtbaar resultaat. Ik werk oplossingsgericht met de SFBT methoden en met de doelgerichte GROW methode.

Spreekt het bovenstaande je aan en wil je graag een gesprek of traject aangaan, neem dan contact met me op.

Ik kan niet wachten om samen met jou aan de slag te gaan!